Home

Welkom op de website van Pisters Psychotherapie

Er zijn op dit moment open plaatsen in de autonomiegroep.

Voor mensen die bij VGZ verzekerd zijn geldt op dit moment een aanmeldingsstop. Als dit voor u geldt raden wij u aan om contact op te nemen met de VGZ afdeling advies en bemiddeling.

Wat biedt mijn praktijk?

Pisters Psychotherapie biedt psychotherapeutische hulp voor jongvolwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar. Het gaat om kortdurende en indien nodig ook langer durende hulp met een maximum van 2 jaar, individueel, aan koppels en in groepen. Daarnaast bied ik de mogelijkheid supervisie te volgen aan collega’s in opleiding. Ik ben erkend supervisor VGCt.

Wachttijd:

 • Individuele therapie: momenteel minimaal 6 maanden.
 • EFT therapie voor koppels heeft voorrang en daarom een kortere wachttijd.
 • Intake autonomiegroep: 1 tot 2 weken.
 • Pisters Psychotherapie moet rekening houden met een omzetplafond voor de verzekerden van VGZ. Om deze reden kunnen VGZ-verzekerden niet altijd meteen terecht voor behandeling. Bij aanmelding wordt dit besproken. Indien u niet terecht kunt, adviseren wij u om contact op te nemen met de VGZ afdeling advies en bemiddeling.

Om de wachtperiode tot aan het begin van een individuele therapie te overbruggen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een wachtlijstgroep op dinsdagen van 15:30 uur tot 17:00 uur. Er is een maximum aantal deelnemers.

U kunt terecht voor allerlei vormen van psychische problemen, waaronder:

 • Stemmingsproblemen zoals depressiviteit en somberheid
 • Angst- en paniekklachten en fobieën
 • Burn-out en overspannenheid
 • Het verwerken van pijnlijke gebeurtenissen (life events)
 • Stress- en spanningsklachten, piekeren
 • Slaapproblemen
 • Het verwerken van jeugdervaringen
 • Het weer vinden van het best passende levenspad
 • Problemen in contact met anderen (onzekerheid, aanpassing, verlegenheid)
 • Negatief zelfbeeld
 • Therapie voor koppels

Na aanmelding via het mailformulier of na telefonische aanmelding neem ik binnen 2 weken contact met u op en plannen we een oriënterend gesprek, om in te schatten of een behandeling zinvol en haalbaar lijkt.  Indien dit het geval lijkt, zal er een behandelplan opgesteld worden. Hierin staat waar we aan gaan werken en hoe. Standaard vraag ik u om  vragenlijsten in te vullen. Regelmatig zullen we evalueren, hoe de behandeling verloopt en zo nodig bijsturen.

Regeling tijdens vakanties en ziekte

Indien u tijdens vakanties van de praktijk behoefte heeft aan een consult, kunt u telefonisch contact opnemen met mij, om te horen welke collega op dat moment voor mij zal waarnemen. Tijdens ziekte van mij geldt hetzelfde. Vóór mijn vakantie zal ik deze zaken met u bespreken. Voor meer informatie kunt u bellen met de heer Michel Berkelaar, 06 5020 8000, michel@pisterspsychotherapie.nl.

Privacystatement

Kwaliteitsstatuut 

Klachtenregeling

LVVP

De praktijk is lid van de LVVP, de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen. Deze vereniging visiteert de praktijk om de vijf jaar om de kwaliteit te toetsen en kent een kwaliteitscertificaat toe. Het huidige certificaat is geldig tot 13 december 2024.

Administratie

Administratieve taken in de praktijk worden ondersteund door dhr. Michel Berkelaar. Hieronder valt ook het maken en innen van de rekeningen. U kunt hem rechtstreeks benaderen met vragen via email: michel@pisterspsychotherapie.nl.

Behandeling

Pisters Psychotherapie biedt zowel kort- als langdurende behandelingen.

Intake

Na een oriënterend telefonisch contact wordt u op de wachtlijst geplaatst en vindt er een intake plaats als u aan de beurt bent. Doorgaans is de wachttijd minimaal een half jaar of langer omdat ik alleen in de specialistische zorg werk. Als u graag wilt deelnemen aan de wachtlijstgroep, plannen we meteen een intake. De intake bestaat meestal uit 2 of 3 gesprekken waarin we een aantal vragenlijsten aangaande uw klachten, levensloop en eerdere hulp bespreken. Daarna valt de beslissing of u kunt gaan deelnemen aan de wachtlijstgroep. Indien de problematiek niet passend is bij mijn expertise, zal ik u terug verwijzen naar uw huisarts.

Behandeling

Na de intake wordt er door mij een behandelplan opgesteld, dat ik aan u voorleg en dat na uw instemming door u geaccordeerd dient te worden. In het behandelplan staan uw klachten, hulpvraag, behandeldoelen, achtergronden, diagnostische informatie en de voorgestelde therapievormen. Er wordt regelmatig geëvalueerd, indien nodig het behandelplan aangepast. De huisarts ontvangt jaarlijks een update van de stand van zaken van de therapie. De gemiddelde behandelduur van een traject in de Specialistische GGZ is twee jaar.

Gebruikte therapievormen:

Afronding

Zodra de behandeldoelen grotendeels behaald zijn, zal in onderling overleg de behandeling afgerond worden. Hieraan gaat altijd een uitgebreide evaluatie van de behandeldoelen vooraf. De huisarts krijgt na afronding een bericht.

Crisis

Het is mogelijk dat u gedurende uw behandeling gevoelens ontwikkelt waar u extra hulp voor nodig heeft. Tijdens de behandeling besteden we aandacht aan de manier waarop u daarmee om kunt gaan.

Als u hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de huisarts, of buiten kantooruren met de huisartsenpost. Deze kunnen u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of u doorverwijzen naar de Afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Vermeld daarbij het behandelplan en uw eventuele medicatie.

Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.

De volgende mogelijkheden kunnen ook zeer behulpzaam zijn:

 • De Luisterlijn (088 0767 000):  Dag en nacht bereikbaar voor een luisterend oor.
 • 113 zelfmoordpreventie (0800-0113): Eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag bereikbaar. Voor mensen die denken aan zelfdoding.
 • Informatie over een ernstige psychische crisis vindt u op Thuisarts.nl.

Mocht dit alles niet lukken dan kunt u, ook buiten kantooruren, contact met mij opnemen.

Over mij

Bea Pisters

Na een academische talenstudie is mijn werkzame leven begonnen in het onderwijs, zowel aan jeugdigen als volwassenen. Van hieruit heeft zich mijn wens om mensen met moeilijkheden te helpen ontwikkeld en ben ik psychologie gaan studeren. De basis hiervan vond plaats in New York in de VS. Vervolgens heb ik de studie psychologie opgepakt aan de universiteit van Tilburg. Ik heb gewerkt bij Psychologen Praktijk Veldhoven (tegenwoordig Apanta)  en hier de GZ opleiding gedaan. Tijdens die opleiding heb ik gewerkt op de afdeling Medische Psychologie en de PAAZ afdelingen van  Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Vervolgens ben ik gaan werken bij Virenze Eindhoven in de volwassenenzorg. Om de psychotherapie opleiding te kunnen doen ben ik tijdelijk overgestapt naar Virenze/RIAGG Maastricht. Na het faillissement van Virenze ben ik in dienst gekomen van Parnassia, aanvankelijk bij Lucertis, nadien bij PsyQ Eindhoven. In mei 2019 ben ik gestopt bij PsyQ. Vanaf september 2018 ben ik begonnen met het opstarten van mijn eigen praktijk. Vanuit deze praktijk heb ik van januari 2019 tot maart 2020 gewerkt als zelfstandige bij Well Being B.V. Eindhoven. Op dit moment richt ik me volledig op mijn eigen praktijk.

Aanvankelijk heb ik mij gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie, schematherapie, mindfulness en EMDR, de laatste jaren ben ik me meer gaan verdiepen in cliëntgericht werken en ben ik me gaan specialiseren in emotie-focused therapie voor individuen en koppels. Sinds april 2021 ben ik gecertificeerd EFT therapeut level C (Certified EFT Therapist) voor individuen. Sinds oktober 2022 ben ik gecertificeerd EFT therapeut voor koppels level A.

In het kader van mijn verdere opleiding in EFT therapie voor koppels hebben deze voorrang op de wachtlijst.

Naast het werken met individuen haal ik veel plezier uit het werken met groepen. Ik geef wekelijks een psychotherapeutische autonomiegroep en een wachtlijstgroep.

De beroepsverenigingen waar ik lid van ben zijn:

 • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen, www.psynip.nl)
 • VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën, www.vgct.nl)
 • VEN (Vereniging EMDR Nederland, www.emdr.nl)
 • ISEFT (International Society for Emotion Focused Therapy, www.iseft.org)
 • Vereniging EFT Nederland (www.eft.nl)
 • Vereniging voor Schematherapie (www.schematherapie.nl)
 • LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, www.lvvp.info)

Mijn voorliefde voor het geven van onderwijs leidde tot het lesgeven bij RINO Zuid (Stichting Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding in de geestelijke gezondheidszorg), een instelling voor post-doctoraal onderwijs.

Daarnaast heb ik veelvuldig werkbegeleiding en stagebegeleiding aan collega’s gegeven. Momenteel ben ik actief als supervisor bij de VGCt.

Er staan twee publicaties op mijn naam:

 • Multimedia assessment of social communicative competence (2009)
 • Groepspsychotherapie “De autonomiegroep” (2018)

GZ-psycholoog BIG 29065092225
Psychotherapeut BIG 49065092216
AGB-code: 94004956
KvK nummer: 72945672

Samenwerking

Omdat ik het belangrijk vind regelmatig met collega’s te overleggen, neem ik deel aan meerdere intervisiegroepen. Zo houden we elkaar scherp en de kwaliteit van onze zorg zo goed mogelijk.

Contact

Naam

Bea Pisters

GZ-psycholoog, Psychotherapeut

Praktijkadres

Onze School

Stationsstraat 52

6026 CW Maarheeze

(ingang en parkeren achterkant gebouw, straat ‘Oude Boom’)

info@pisterspsychotherapie.nl

06 4062 9587 (Indien u mijn voice mail inspreekt, probeer ik binnen twee weken te reageren)

Klik hier voor het beveiligde online aanmeldformulier