Autonomiegroep

Doelgroep

De deelnemers zijn mensen met autonomieproblemen. Dit betekent dat ze het bijvoorbeeld moeilijk vinden hun grenzen te herkennen, hun grenzen en gevoelens adequaat te uiten naar anderen toe en hierdoor geregeld over hun eigen grenzen heengaan. In de groep staat niet de klacht centraal, maar de persoon achter die klacht. Autonomieproblemen gaan vaak gepaard met een laag zelfbewustzijn en een hoge gevoeligheid voor anderen. De autonomiegroep is een inzicht gevende interpersoonlijke psychotherapiegroep, voor mensen vanaf ongeveer 25 jaar. De groepsgrootte is maximaal 8 personen.

Indicaties:

Het betreft het een transdiagnostische groep in de gespecialiseerde GGZ, met de volgende indicaties:

Cliënten met As I-stoornissen zoals een angst- en paniekstoornis, burn-outklachten en een depressieve stoornis, die vaak gecombineerd voorkomen met de volgende persoonlijkheidstrekken of stoornissen uit de clusters C of B: afhankelijke trekken of een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, vermijdende trekken of een vermijdende persoonlijkheidsstoornis, dwangmatige trekken, borderline-trekken en soms een enkele deelnemer met narcistische trekken.

Het is een interpersoonlijke groep. De deelnemers kunnen in een veilige omgeving van elkaar leren, door middel van feedback van anderen, zelfreflectie en zelfobservatie, zodat ze zich bewust worden van de manier waarop ze met anderen omgaan. Een deelnemer moet voldoende goed kunnen reflecteren. Streven is dat de deelnemers elkaar eerlijke feedback durven te geven, zodat ze zich bewust worden van patronen die hen in de weg staan in het dagelijks leven. 

Contra-indicaties: psychose, suïcidaliteit, zwakbegaafdheid, verslavingsproblematiek en acute rouw/crisis.

Waar?

‘Onze school’, Stationsstraat 52 Maarheeze

Hoe instromen?

Het betreft een open groep, wat betekent dat nieuwe deelnemers doorgaans op elk moment kunnen instromen. Er is nu nog beperkt ruimte. Er moet wel vooraf een intake worden gedaan. Schoolvakanties worden over het algemeen aangehouden, dan is er geen groepsbijeenkomst. 

Door wie?

Psychotherapeut Bea Pisters.

Wat kost het?

Het betreft verzekerde zorg, maar een restitutiepolis is zeer wenselijk. Pisters Psychotherapie heeft beperkt contracten met zorgverzekeraars. Bij een naturapolis moeten cliënten bijbetalen. De kosten zijn afhankelijk van de groepsgrootte en het totaal aantal behandelminuten. Ze worden volgens de NZA tarieven berekend. Als indicatie: deelname kost in 2022 € 75,39 per sessie van anderhalf uur bij vier deelnemers, bij acht deelnemers kost dit € 37,68. De tarieven voor 2023 lijken op dit moment slechts weinig af te wijken van die van 2022, maar mogelijk komt er nog een wijziging.

Hoe lang is de gemiddelde deelnameduur?

Gemiddeld nemen cliënten tussen anderhalf en ruim twee jaar deel aan de groep voor hun behandeldoel bereikt is.

Hoe aanmelden?

Met verwijsbrief van de huisarts via het contactformulier op deze website.