Autonomiegroep

Doelgroep:

De deelnemers zijn mensen met autonomieproblemen. Dit betekent dat ze het bijvoorbeeld moeilijk vinden hun grenzen te herkennen, hun grenzen en gevoelens adequaat te uiten naar anderen toe en hierdoor geregeld over hun eigen grenzen heengaan. In de groep staat niet de klacht centraal, maar de persoon achter die klacht. Autonomieproblemen gaan vaak gepaard met een laag zelfbewustzijn en een hoge gevoeligheid voor anderen. De autonomiegroep is een inzicht gevende psychotherapiegroep, voor mensen vanaf ongeveer 25 jaar.

Het betreft het een transdiagnostische groep, met de volgende indicaties:

Cliënten met As I-stoornissen zoals een angst- en paniekstoornis, burn-outklachten en een depressieve stoornis, die vaak gecombineerd voorkomen met de volgende persoonlijkheidstrekken of stoornissen uit de clusters C of B: afhankelijke trekken of een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, vermijdende trekken of een vermijdende persoonlijkheidsstoornis, dwangmatige trekken, borderline-trekken en soms een enkele deelnemer met narcistische trekken.

Het is een interpersoonlijke groep. De deelnemers kunnen in een veilige omgeving van elkaar leren, door middel van feedback van anderen, zelfreflectie en zelfobservatie, zodat ze zich bewust worden van de manier waarop ze met anderen omgaan. Streven is dat ze elkaar eerlijke feedback durven te geven, zodat ze zich bewust worden van patronen die hen in de weg staan in het dagelijks leven. 

Contra-indicaties: psychose, suïcidaliteit, zwakbegaafdheid, verslavingsproblematiek en acute rouw/crisis.

Waar? ‘Onze school’, Stationsstraat 52 Maarheeze

Wanneer? De volgende groep start in september 2021. Er is nog beperkt ruimte. Er moet wel vooraf een intake worden afgenomen, meld u op tijd aan. Schoolvakanties worden aangehouden, dan is er geen groepsbijeenkomst. 

Door wie? Psychotherapeut Bea Pisters.

Hoeveel personen? Maximaal 8

Welke zorg? Specialistische GGZorg.

Wat kost het? Het betreft verzekerde zorg, maar een restitutiepolis is zeer wenselijk. Pisters Psychotherapie heeft maar beperkt contracten met zorgverzekeraars. Bij een naturapolis moeten cliënten bijbetalen. De kosten zijn afhankelijk van de diagnose, de groepsgrootte en het totaal aantal behandelminuten. Ze worden volgens de NZA tarieven berekend. Als indicatie: deelname aan een ronde van 15 bijeenkomsten kost rond de €1400,- bij zes deelnemers.

Hoe vaak? Cliënten mogen maximaal 3 keer deelnemen aan een ronde van 15 tot 20 bijeenkomsten.

Hoe aanmelden? Met verwijsbrief via het contactformulier op deze website.