Behandeling

Pisters Psychotherapie biedt zowel kort- als langdurende behandelingen.

Gebruikte therapievormen:

Crisis

Het is mogelijk dat u gedurende uw behandeling gevoelens ontwikkelt waar u extra hulp voor nodig heeft. Tijdens de behandeling besteden we aandacht aan de manier waarop u daarmee om kunt gaan.
Als u buiten kantooruren hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. De huisartsenpost kan u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of u doorverwijzen naar de Afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Vermeld daarbij het behandelplan en uw eventuele medicatie.
Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.
Mocht dit alles niet lukken dan kunt u, ook buiten kantooruren, contact met mij opnemen.