Vergoeding

Alle aangeboden psychotherapie  is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet met uitzondering van:

 • relatietherapie
 • de diagnoses aanpassingsstoornis en identiteitsproblemen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u een verwijsbrief van de huisarts te overleggen met een verwijzing naar specialistische oftewel gespecialiseerde zorg. In deze brief moet verder aan de volgende eisen zijn voldaan:

 • De verwijsdatum moet liggen vóór de start van de behandeling.
 • Een vermoeden van een DSM-V stoornis moet vermeld worden.
 • Er moet een handtekening en eventueel stempel van de huisarts onder staan.

Verzekerde zorg

Contracten met verzekeraars

Met een aantal ziektekostenverzekeraars hebben we een contract. Dit betekent voor u dat wij de kosten van de behandeling rechtstreeks kunnen declareren bij de verzekeraar. Behalve het (wettelijk verplichte en eventueel vrijwillige) eigen risico worden alle kosten rechtstreeks voor u vergoed, onafhankelijk van welke polissoort u heeft.

Voor 2023 hebben we contracten gesloten met:

 • VGZ (inclusief handelsmerken Univé, ZEKUR, ZEKUR natura, IZZ, VGZbewuzt, MVJP, Zorgzaam, IZA en UMC).
 • DSW (inclusief handelsmerken inTwente en Stad Holland).
 • ONVZ (inclusief handelsmerken VvAA en Jaaah).
 • ASR (inclusief handelsmerk Ditzo en de Amersfoortse).

Voor 2024 hebben we contracten afgesloten met:

 • VGZ (inclusief handelsmerken Univé, ZEKUR, ZEKUR natura, IZZ, VGZbewuzt, MVJP, Zorgzaam, IZA en UMC).
 • DSW (inclusief handelsmerken inTwente en Stad Holland).
 • ONVZ (inclusief handelsmerken VvAA, ONVZ Expats, UnitedHealthcare Global).
 • ASR (inclusief handelsmerk Ditzo en de Amersfoortse).

Als u verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee we geen contract hebben

Voor alle andere verzekeraars geldt het volgende. De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis die u afgesloten heeft. U betaalt eerst zelf de rekening die u van ons thuisgestuurd krijgt aan ons. Daarna declareert u de rekening bij uw verzekering. Als u een restitutiepolis heeft krijgt u het door ons in rekening gebrachte marktconforme tarief volgens de NZA normen volledig vergoed. Als u een naturapolis heeft,  krijgt u ongeveer 60 tot 70% terug van uw verzekeraar. Reken erop dat u dan per behandeljaar tussen de € 450 en € 3000 zult moeten bijbetalen, afhankelijk van het totaal aantal behandelminuten. Het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2023 en 2024) plus uw eventuele vrijwillige extra eigen risico moet u bij alle polissoorten zelf betalen.

Veranderingen in 2023

Restitutiepolissen worden minder aangeboden

Sinds 2023 bieden niet meer alle verzekeraars een volledige restitutiepolis aan. Dat betekent dat u bij deze verzekeraars altijd een gedeelte zelf moet betalen als wij geen contract met hen hebben. Dit is de lijst met polissen van verzekeraars waarmee we geen contract hebben en die nog wel 100% van onze zorg vergoeden (bron zorgkiezer.nl):

 • ASR: Eigen Keuze
 • Menzis: Basis Vrij
 • Aevitae (Eucare): Basisverzekering Restitutie

Let op: voor de verzekeraars waarmee we wel een contract hebben, zie de lijst hierboven, hoeft u nooit bij te betalen, wat voor polissoort u ook heeft.

Machtigingsbeleid

Sinds 2023 eisen een aantal verzekeraars dat u een akkoordverklaring of machtiging aanvraagt bij de verzekering voordat u een behandeling begint. Neem hiervoor zelf contact op met uw verzekeraar!

Zelfbetalers

U heeft geen verwijsbrief nodig als u zelf alle kosten betaalt.

Individuele therapie

Als u ervoor kiest de therapie geheel zelf te betalen, hanteren wij de geldende tarieven van de Nederlandse ZorgAutoriteit NZA. In 2024 komt dat neer op:

Consult diagnostiek door psychotherapeut 45 minuten: € 183,07, behandelconsult 45 minuten € 156,72.

Consult diagnostiek door psychotherapeut 60 minuten: € 211,06, behandelconsult 60 minuten € 186,80.

Het tarief voor een groepsconsult varieert met het aantal deelnemers aan de groep. Bij twee deelnemers is het NZA tarief € 33,88 per 15 minuten. Bij 4 deelnemers is dit € 16,94. Bij 6 deelnemers € 11,29. Bij de maximale groepsgrootte van 8 deelnemers daalt dit tot € 8,47 per 15 minuten. Doorgaans duren de groepssessies 90 minuten.

De volledige lijst van NZA GGZ tarieven vindt u hier of op de algemene website van de NZA: nza.nl.

Relatietherapie voor koppels

Deze therapie wordt meestal niet vergoed door uw verzekeraar. Een uitzondering hierop is als de huisarts voor één van de twee partners een verwijsbrief schrijft voor behandeling van een erkende DSM-V diagnose in de gespecialiseerde GGZ. Er geldt dan een maximum van 20 sessies. Voor zelfbetalers is het tarief € 145,- voor een sessie van 60 minuten.

Onverzekerde zorg

Indien er sprake is van een diagnose die niet valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde zorg, OZP) (zoals onder andere de diagnoses aanpassingsstoornis en identiteitsproblemen), moet u de behandeling zelf betalen. Wij rekenen dan het tarief voor onverzekerde zorg van de NZA. Dat is in 2024 € 131,82 per consult van 45 minuten.

Supervisie

Het tarief voor supervisie is € 100,- per 45 minuten.

Afspraak afzeggen of verzetten

Afzeggen of verzetten van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren, per beveiligde e-mail of per telefoon. Als u een afspraak niet of niet op tijd afzegt of verzet, dan moet u het consult zelf betalen. Dit heet no-show.  Het tarief voor een no-show is € 65,-. U krijgt dit niet vergoed door uw zorgverzekeraar.  Het beleid van de LVVP wordt toegepast.

Informatie voor cliënten in de GGZ

In deze folder van de LVVP vindt u alle informatie over het in behandeling gaan bij een vrijgevestigde psychotherapeut.