Vergoeding

Alle aangeboden psychotherapie  is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u een verwijsbrief van de huisarts te overleggen met een verwijzing naar specialistische oftewel gespecialiseerde zorg. In deze brief moet aan de volgende eisen zijn voldaan:

  • De verwijsdatum moet liggen vóór de start van de behandeling.
  • Een vermoeden van een DSM-V stoornis moet vermeld worden.
  • Er moet een handtekening en eventueel stempel van de huisarts onder staan.

Pisters Psychotherapie heeft in 2020 een contract met zorgverzekeraar DSW. Dit houdt in dat wij voor u direct declareren bij DSW na afloop van de behandeling. Het maakt niet uit wat voor polis u heeft bij DSW. Op het eigen risico na hoeft u niet bij te betalen.

In 2021 hebben we contracten met:

  • DSW (inclusief handelmerken inTwente en Stad Holland)
  • ASR (inclusief handelsmerken Ditzo en de Amersfoortse)
  • ONVZ (inclusief handelsmerken VvAA en PNOzorg)

Voor alle andere verzekeraars geldt het volgende. De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis die u afgesloten heeft. U betaalt eerst zelf de rekening. Als u een restitutiepolis heeft krijgt u het door ons in rekening gebrachte marktconforme tarief volledig vergoed. Als u een naturapolis heeft,  krijgt u ongeveer 60 tot 70% terug van uw verzekeraar. Reken erop dat u dan per behandeljaar tussen de €450 en €3000 zult moeten bijbetalen, afhankelijk van het totaal aantal behandelminuten. Het wettelijke eigen risico (€385 in 2020) moet u bij alle polissoorten zelf betalen.

Indien er sprake is van een diagnose die niet valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde zorg, OZP) of als u ervoor kiest de therapie geheel zelf te betalen is het tarief voor 2020 €100 per sessie van 45 minuten. Hier kunnen nog administratieve kosten bijkomen voor activiteiten zoals het schrijven van brieven. U heeft geen verwijsbrief nodig als u zelf alle kosten betaalt.

Afzeggen van een afspraak dient 24 uur van te voren te gebeuren, per e-mail of per telefoon. Als u een afspraak niet of niet op tijd afzegt, dan moet u het consult zelf betalen. Dit heet no-show.  Het tarief voor een no-show is €65. U krijgt dit niet vergoed door uw zorgverzekeraar.  Het beleid van de LVVP wordt toegepast.