Vergoeding

Alle aangeboden psychotherapie  is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis die u afgesloten heeft. U betaalt eerst zelf de rekening. U  krijgt via restitutie ongeveer 60 tot 70% terug van uw verzekeraar bij een naturapolis. Als u een restitutiepolis heeft krijgt u het marktconforme tarief volledig vergoed. Het wettelijke eigen risico (385 Euro in 2019) moet u wel betalen.

Indien er sprake is van een diagnose die niet valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde zorg, OZP) of als u ervoor kiest de therapie geheel zelf te betalen is het tarief voor 2019 €100 per sessie van 45 minuten. U heeft dan geen verwijsbrief nodig.

Afzeggen van een afspraak dient 24 uur van te voren te gebeuren, per e-mail of per telefoon.Als u een afspraak niet of niet op tijd afzegt, dan moet u het consult zelf betalen. Dit heet no-show.  Het tarief voor een no-show is 65 euro. U krijgt dit niet vergoed door uw zorgverzekeraar.  Het beleid van de LVVP wordt toegepast.