Vergoeding

Alle aangeboden psychotherapie  is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u een verwijsbrief van de huisarts te overleggen met een verwijzing naar specialistische oftewel gespecialiseerde zorg. In deze brief moet aan de volgende eisen zijn voldaan:

  • De verwijsdatum moet liggen vóór de start van de behandeling.
  • Een vermoeden van een DSM-V stoornis moet vermeld worden.
  • Er moet een handtekening en eventueel stempel van de huisarts onder staan.

Pisters Psychotherapie heeft in 2020 een contract met zorgverzekeraar DSW. Dit houdt in dat wij voor u direct declareren bij DSW na afloop van de behandeling. Het maakt niet uit wat voor polis u heeft bij DSW. Op het eigen risico na hoeft u niet bij te betalen.

In 2021 hebben we contracten met:

  • DSW (inclusief handelmerken inTwente en Stad Holland)
  • ASR (inclusief handelsmerken Ditzo en de Amersfoortse)
  • ONVZ (inclusief handelsmerken VvAA en PNOzorg)
  • VGZ (inclusief handelsmerken Univé, SZVK, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, IZZ, Bewuzt, MVJP, IZA, UMC,  Besured, National Academic en Promovendum)

Voor alle andere verzekeraars geldt het volgende. De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis die u afgesloten heeft. U betaalt eerst zelf de rekening. Als u een restitutiepolis heeft krijgt u het door ons in rekening gebrachte marktconforme tarief volledig vergoed. Als u een naturapolis heeft,  krijgt u ongeveer 60 tot 70% terug van uw verzekeraar. Reken erop dat u dan per behandeljaar tussen de €450 en €3000 zult moeten bijbetalen, afhankelijk van het totaal aantal behandelminuten. Het wettelijke eigen risico (€385 in 2020) moet u bij alle polissoorten zelf betalen.

Indien er sprake is van een diagnose die niet valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde zorg, OZP) of als u ervoor kiest de therapie geheel zelf te betalen is het tarief voor vanaf 2020 €100 per sessie van 45 minuten. Hier kunnen nog administratieve kosten bijkomen voor activiteiten zoals het schrijven van brieven. U heeft geen verwijsbrief nodig als u zelf alle kosten betaalt.

Afzeggen van een afspraak dient 24 uur van te voren te gebeuren, per e-mail of per telefoon. Als u een afspraak niet of niet op tijd afzegt, dan moet u het consult zelf betalen. Dit heet no-show.  Het tarief voor een no-show is €65. U krijgt dit niet vergoed door uw zorgverzekeraar.  Het beleid van de LVVP wordt toegepast.