Over mij

Bea Pisters

Na een academische talenstudie is mijn werkzame leven begonnen in het onderwijs, zowel aan jeugdigen als volwassenen. Van hieruit heeft zich mijn wens om mensen met moeilijkheden te helpen ontwikkeld en ben ik psychologie gaan studeren. De basis hiervan vond plaats in New York in de VS. Vervolgens heb ik de studie psychologie opgepakt aan de universiteit van Tilburg. Ik heb gewerkt bij Psychologen Praktijk Veldhoven (tegenwoordig Apanta)  en hier de GZ opleiding gedaan. Tijdens die opleiding heb ik gewerkt op de afdeling Medische Psychologie en de PAAZ afdelingen van  Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Vervolgens ben ik gaan werken bij Virenze Eindhoven in de volwassenenzorg. Om de psychotherapie opleiding te kunnen doen ben ik tijdelijk overgestapt naar Virenze/RIAGG Maastricht. Na het faillissement van Virenze ben ik in dienst gekomen van Parnassia, aanvankelijk bij Lucertis, nadien bij PsyQ Eindhoven. In mei 2019 ben ik gestopt bij PsyQ. Vanaf september 2018 ben ik begonnen met het opstarten van mijn eigen praktijk. Vanuit deze praktijk heb ik van januari 2019 tot maart 2020 gewerkt als zelfstandige bij Well Being B.V. Eindhoven. Op dit moment richt ik me volledig op mijn eigen praktijk.

Aanvankelijk heb ik mij gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie, schematherapie, mindfulness en EMDR, de laatste jaren ben ik me meer gaan verdiepen in cliëntgericht werken en ben ik me gaan specialiseren in emotie-focused therapie voor individuen en koppels. Sinds april 2021 ben ik gecertificeerd EFT therapeut level C (Certified EFT Therapist) voor individuen. Sinds oktober 2022 ben ik gecertificeerd EFT therapeut voor koppels level A.

In het kader van mijn verdere opleiding in EFT therapie voor koppels hebben deze voorrang op de wachtlijst.

Naast het werken met individuen haal ik veel plezier uit het werken met groepen. Ik geef wekelijks een psychotherapeutische autonomiegroep en een wachtlijstgroep.

De beroepsverenigingen waar ik lid van ben zijn:

  • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen, www.psynip.nl)
  • VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën, www.vgct.nl)
  • VEN (Vereniging EMDR Nederland, www.emdr.nl)
  • ISEFT (International Society for Emotion Focused Therapy, www.iseft.org)
  • Vereniging EFT Nederland (www.eft.nl)
  • Vereniging voor Schematherapie (www.schematherapie.nl)
  • LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, www.lvvp.info)

Mijn voorliefde voor het geven van onderwijs leidde tot het lesgeven bij RINO Zuid (Stichting Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding in de geestelijke gezondheidszorg), een instelling voor post-doctoraal onderwijs.

Daarnaast heb ik veelvuldig werkbegeleiding en stagebegeleiding aan collega’s gegeven. Momenteel ben ik actief als supervisor bij de VGCt.

Er staan twee publicaties op mijn naam:

  • Multimedia assessment of social communicative competence (2009)
  • Groepspsychotherapie “De autonomiegroep” (2018)

GZ-psycholoog BIG 29065092225
Psychotherapeut BIG 49065092216
AGB-code: 94004956
KvK nummer: 72945672

Samenwerking

Omdat ik het belangrijk vind regelmatig met collega’s te overleggen, neem ik deel aan meerdere intervisiegroepen. Zo houden we elkaar scherp en de kwaliteit van onze zorg zo goed mogelijk.