Schematherapie

Deze behandeling is gericht op het herkennen van nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen. Schematherapie wordt vooral gebruikt als therapie bij mensen met complexe psychische problemen zoals bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek en  angststoornissen.

Schematherapie leert je hoe gedrag en disfunctionele gedragspatronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij het gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat. De cliënt leert zijn of haar emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen.